Chef de clinique

Coen Kuit werkte van 1970-1976 als wetenschappelijk hoofdambtenaar op de afdeling parodontologie en conserverende tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam. In 1976 volgde hij zijn vader op in diens algemene tandheelkundige praktijk te Arnhem. Met Jan van Hoeve werd in 1987 de verwijspraktijk voor Parodontologie opgericht.        

Coen Kuit heeft langdurig onderzoek gedaan naar de kwaliteit en duurzaamheid van parodontale chirurgie en parodontale nazorgbehandelingen. Termen als wortelsteen, subgingivale factor en peri-implantitis werden door hem geïntroduceerd.

Als begeleider van de mondhygiënistes en paro-preventie assistentes en organisator van post-academisch onderwijs in de parodontologie, implantologie en restauratieve tandheelkunde, is hij de drijvende kracht achter het PPIA Kenniscentrum. Coen Kuit is nog steeds verbonden aan de praktijk, maar in principe niet meer actief als behandelaar.