Backoffice

Achter de schermen werkt een klein backoffice team mee aan het welslagen van onze praktijk. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het bewaken van de agendabezetting, het beantwoorden van de telefoon en de mails. Zij zijn dus uw eerst aanspreekpunt.