Kosten en verzekeringen


KOSTEN, TARIEVEN EN VERZEKERING

Over alle kosten voor uw behandeling krijgt u van tevoren informatie. De PPIA declareert alle verrichtingen volgens het Uniform Particulier Tarief (UPT).

De tarieven zijn wettelijk geregeld en vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

 

 

BEHANDELING PARODONTITIS
Van de kosten voor het eerste onderzoek ontvangt u vooraf een overzicht. Voor de behandeling die volgt uit het eerste onderzoek, krijgt u een gespecificeerde begroting. Het voorgestelde behandeltraject is een individueel plan en kan dus niet zonder eerste afspraak worden opgesteld.

PLAATSING IMPLANTAAT
U ontvangt voorafgaand aan uw eerste onderzoek een informatiepakket waarin de kosten van een intake afspraak t.b.v. implantologie vermeld staan. Voor de behandeling ontvangt u van tevoren een gespecificeerde begroting en plan. Door de hoogwaardige materialen en technieken zijn implantaten vrij kostbaar, daarnaast moet u nog rekening houden met de kosten van de suprastructuur bijvoorbeeld kroon of brug voor op het implantaat).

FACTUUR
Bent u verzekerd bij: CZ, Delta Lloyd of Ohra? Dan versturen wij uw rekening direct aan de verzekeraar. U ontvangt van hen een overzicht met de te betalen / betaalde bedragen.

Bent u bij een andere verzekering verzekerd? Dan ontvangt u de rekeningen van de PPIA zelf. U kunt deze dan zelf indienen bij uw verzekeraar. 

VERGOEDINGEN

Wat u vergoed krijgt, hangt af van uw (tandarts)verzekering. Kijk voor meer informatie in uw zorgpolis of op de website van uw zorgverzekeraar.

Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. Afhankelijk van uw verzekering kan het zijn dat de vergoeding lager uitvalt.