Tarieven 2023

De PPIA declareert alle verrichtingen volgens het Uniform Particulier Tarief (UPT).

De tarieven zijn wettelijk geregeld en vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Op de tandartsrekening staan alle handelingen die de tandarts heeft uitgevoerd tijdens uw bezoek. Deze handelingen heten prestaties. In Nederland hebben alle prestaties een eigen code. Zo’n code bestaat uit een letter en twee of drie cijfers.

Bekijk hier de pdf met de prestaties en de tarieven van 2023.