Innovatie

De PPIA biedt hoogwaardige, innovatieve, integrale tandheelkunde onder één dak. 

Wij gaan mee met ontwikkelingen in het werkveld en maken gebruik van de laatste technieken en materialen.

 

 

3D-SCAN

De PPIA beschikt reeds sinds 2008 over een Cone Beam CT-scan. Met dit apparaat kunnen 3Dimensionale röntgenopnamen worden gemaakt, die met name voor diagnostiek en planning bij implantaatbehandeling van wezenlijk belang. Ook de peri-apicale diagnostiek bij endodontisch aangetaste gebitselementen kan door een 3D opname nauwkeuriger worden uitgevoerd.

T-SCAN

Handzame mondscanner die het mogelijk maakt om gemakkelijk en snel een duidelijk zicht te krijgen in occlusie- en articulatieproblematiek. In veel gevallen kunnen onbegrepen pijnklachten aan gebit of kaakstelsel opgespoord worden met behulp van deze scanner.

MICROSCOOP

Voor alle precisiebehandelingen (endo, micro-chirurgie, tandpreparaties) werken wij met vergroting: microscoop en loepbrillen met microscopische vergroting. 

BOTOPBOUWTECHNIEKEN

In onze kliniek maken we gebruik van geavanceerde botopbouwtechnieken- en materialen. Naast het gebruik van autoloog bot (patiënteigen) kan ook gebruik gemaakt worden van botvervangende materialen.

Heupbottransplantatie voor kaakverbreding en of ophoging is in de meeste gevallen niet meer aan de orde en voor sinuslift en lokale kaakverbreding achterhaald.

APRF

APRF is methode die het mogelijk maakt patiënten te behandelen met een "eigen" wond verband om zo de genezing te versnellen.