Terugkoppeling

De PPIA streeft ernaar u binnen een week na de intake/behandeling een terugkoppeling te geven.

 

 


TERUGKOPPELING
Wij sturen u na elk eerste bezoek een uitgebreide verslaglegging toe, inclusief alle gegevens van het klinisch- en röntgenologisch onderzoek.
Wij sturen u van elke herbeoordeling/evaluatie eveneens een verslag toe.
Indien wij tussentijds bijzonderheden waarnemen, zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Indien gewenst overleggen wij telefonisch met u.

 

NVvP en NVOI

De PPIA is erkend door de NVvP en NVOI.

Wij werken volgens de door hen vastgestelde richtlijnen en protocollen.