Patiëntenvoorzieningen

Behalve de directe en altijd open "lijn" met degeen die u naar ons verwezen heeft, hebben wij voor u een aantal aanvullende en ondersteunende services zoals hieronder kort beschreven. 

 

 

 

OPROEP

Als u nog geen (vervolg)afspraak heeft, ontvangt u een e-mail of kaartje om u eraan te herinneren dat er nog een afspraak gemaakt moet worden. U kunt vervolgens telefonisch op per e-mail een afspraak met ons maken. 

HERINNERING

Als u wel een vervolg afspraak heeft zullen we daarvoor een afspraakherinnering sturen, meestal een week voor de geplande afspraak. Komt deze afspraak onverhoopt niet uit, dan is er nog geruime tijd om een andere dag/tijd af te spreken.  

De herinneringsberichten zijn een extra service. Het blijft uw verantwoordelijkheid om een afspraak tijdig af te zeggen.

NIEUWSBRIEF

Jaarlijks brengt de (verwijs)praktijk een nieuwsbrief uit; daarin staan bijzonderheden en wetenswaardigheden voor het komende jaar vermeld. Bijvoorbeeld welke de grootste veranderingen binnen de praktijk zijn en welke informatie over verzekeraars en tandheelkundige pakketten voor u van belang kunnen zijn.