Service aan patiënt

HERINNERING

Als u een vervolg afspraak heeft zullen we daarvoor een afspraakherinnering sturen, meestal een week voor de geplande afspraak. Komt deze afspraak onverhoopt niet uit, dan kunt u de afspraak verzetten.  

De herinneringsberichten zijn een extra service. Het blijft uw verantwoordelijkheid om een afspraak eventueel te verplaatsen en/of te annuleren.